Načela obrade i zaštite osobnih podataka

 
 
 
 
 

Načela obrade i zaštite osobnih podataka

                                                                                                         I. Osnovne odredbe

1. Kontrolori osobnih podataka sukladno čl. Članak 4. stavak 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR) je SELOS, sro, IČO 36 340 464. , 911 05 Trenčín (u daljnjem tekstu "Administrator").

2. Podaci za kontakt administratora su: 

  • adresa: SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, 91105 Trenčín, Slovačka Republika

  • email: info@selos.sk

  • telefon: 032/ 2851 300

e-pošta: info@selos.sk

3. Osobni podaci su svi podaci o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi; fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na identifikator, poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili jednog ili više specifičnih faktora, fizioloških, genetskih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih , Administrator je imenovao službenika za zaštitu privatnosti.

4. Administrator je imenovao službenika za zaštitu privatnosti. Ovlašteni podaci za kontakt su:  konatel@selos.sk 

                                                                II. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka:

1.Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu pružili ili osobne podatke koje je administrator dobio kao rezultat vaše narudžbe.

2.Administrator obrađuje vaše identifikacijske i kontaktne podatke i podatke potrebne za izvršenje ugovora.

 

                                                                III. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka:

 

1. Pravni razlog za obradu osobnih podataka je:

* izvršavanje ugovora između vas i upravitelja sukladno čl. 6 st. 1, st. (b) GDPR;

* legitimni interes administratora za pružanje izravnog marketinga (za slanje poslovnih obavijesti i biltena) sukladno čl. 6 st. 1, st. (f) GDPR;

* vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (za slanje poslovnih objava i biltena) iz čl. 6 st. 1, st. a) GDPR u vezi sa § 7, st. 2. Zakona br. 480/2004 Coll.,  Na određene usluge informacijskog društva u slučaju da roba ili usluge nisu naručeni.

2. Svrha obrade osobnih podataka je:
 
* obradu vaše narudžbe i izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora; osobni podaci potrebni su za obradu narudžbe (ime i adresa, kontakt) Pružanje osobnih podataka nužan je uvjet za zaključivanje i izvršavanje ugovora;
 
3. Sa strane administratora postoji automatsko pojedinačno odlučivanje u smislu čl. 22 GDPR. Dali ste svoj izričiti pristanak na takvu obradu.
 
 
                                                                        IV. Period zadržavanja podataka
1. Administrator čuva osobne podatke:
 
 
* u razdoblju potrebnom za ostvarivanje prava i obveza proizašlih iz ugovornog odnosa između vas i administratera i za podnošenje zahtjeva proizašlih      iz tih ugovornih odnosa (na razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).
 
* sve dok se povlači suglasnost za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, i to najviše 10 godina ako se osobni podaci obrađuju pristankom
 
 
2. Nakon isteka razdoblja zadržavanja osobnih podataka, kontrolor će izbrisati osobne podatke.
 
 
                                                     V. Primatelji osobnih podataka (podizvoditelji administratora)
 
1. Primatelji osobnih podataka su:
 
* uključeni u isporuku dobara / usluga / plaćanja po ugovoru
* pružanje usluga upravljanja e-trgovinom i ostalih usluga povezanih s radom e-trgovine
* pružanje marketinških usluga
 
 
2. Kontrolor ne namjerava dati osobne podatke trećoj zemlji (izvan EU-a) ili međunarodnoj organizaciji. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama su pružatelji usluga u oblaku.
 
 
                                              V. Primatelji osobnih podataka (podizvoditelji administratora)
 
1. Primatelji osobnih podataka su:
 
* uključeni u isporuku dobara / usluga / plaćanja po ugovoru
* pružanje usluga upravljanja e-trgovinom i ostalih usluga povezanih s radom e-trgovine
* pružanje marketinških usluga
 
2. Nakon isteka razdoblja zadržavanja osobnih podataka, kontrolor će izbrisati osobne podatke.
 
                                                                              VI. Vaša prava
1. Pod uvjetima utvrđenim u GDPR-u imate:
 
* pravo pristupa njihovim osobnim podacima iz čl. 15 GDPR,
* pravo ispravljanja osobnih podataka iz čl. 16 GDPR, ili ograničenja obrade prema čl. 18 GDPR.
* pravo na brisanje osobnih podataka iz čl. 17 GDPR.
* pravo prigovora na obradu iz čl. 21 GDPR a
* pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20 GDPR.
* pravo na opoziv suglasnosti za obradu pismenim ili elektroničkim putem na adresu administratora ili e-poštu navedenu u čl. III ovih uvjeta.
 
 
2. Također imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je povrijeđeno vaše pravo na privatnost.
 
                                                                    VII. Uvjeti za osiguranje osobnih podataka

1. Administrator izjavljuje da je poduzeo sve tehničke i organizacijske mjere za osiguranje osobnih podataka.
2. Administrator je poduzeo tehničke mjere za pismeno osiguravanje pohrane podataka i osobnih podataka.
3. Administrator izjavljuje da samo osobno osobe imaju pristup osobnim podacima.
 
 
                                                                     VIII. Završne odredbe
 
1. Slanjem narudžbe iz internetskog obrasca narudžbe potvrđujete da ste upoznati i prihvaćate uvjete privatnosti.
 
2. Slažete se s ovim uvjetima provjerom vašeg pristanka putem internetskog obrasca. Provjeravanjem pristanka potvrđujete da ste upoznati s uvjetima privatnosti i da ih u cijelosti prihvaćate.
 
3. Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Na svojoj web stranici objavit će novu verziju Pravila o privatnosti, a istovremeno će vam poslati novu verziju Pravila o privatnosti na vašu adresu e-pošte koju ste dali administratoru.
 
Ovi uvjeti stupaju na snagu 25.05.2018.
 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potpuna (desktop) verzija