Uvjeti i odredbe

 
 
 
 
 

Opći uvjeti Internet trgovine SELOS magneti

o utvrđivanju uvjeta poslovanja između Operatera / Prodavatelja i Kupca / Kupca (u daljnjem tekstu: UUP)
 
 
1. Operator (prodavač) u internetskoj trgovini www.magnety.sk je SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, Trenčín, 911 05, Slovačka Republika, EU
 
2. Kupac u internetskoj trgovini je svaka fizička ili pravna osoba koja pošalje elektronički obrazac s narudžbom robe (proizvoda (a) ili usluge (a)).
 
3. Prilikom narudžbe kao fizička osoba - osoba koja nije pravna osoba navedite svoje ime i prezime, adresu na kojoj se roba treba dostaviti, telefonski broj i e-mail. Kad kupujete kao pravna osoba (po tvrtke ili trgovaćke dozvole) u svojoj narudžbi, navedite i naziv vaše tvrtke, ID PDV-a, ID PDV-a i adresu za naplatu ako se razlikuje od adrese za dostavu.
 
4. Prihvaćanje narudžbe od strane Operatera, a time i zaključivanje ugovora o kupnji, temelji se na potvrdi ove ispravno i u cijelosti izvršene narudžbe u elektroničkom obliku (e-mailom) od strane Operatera, Operater zadržava pravo dodatne prilagodbe cijene naručene robe (operator ne jamči cijenu robe koja je navedena na web stranici Operatera u trenutku slanja narudžbe, jer to ovisi o promjeni nabavne cijene predmetne robe). Nakon što je narudžba poslana na e-mail koji ste unijeli, bit će poslana potvrda o primanju narudžbe i kasnije informacije o statusu vaše narudžbe (npr. narudžba je obrađena, roba je otpremljena, roba je trenutno rasprodana, itd.). Registrirani Kupac može provjeriti narudžbu izravno u mrežnom načinu na web mjestu internetske trgovine nakon što se prijavi.
 
5. Pod mjestom izvršenja ugovora o kupnji podrazumijeva se sjedište (prebivalište) ili mjesto poslovanja Naručitelja navedeno u elektroničkom narudžbenom obliku. Robu će isporučiti operator korištenjem usluga trećih strana (ugovorni prijevoznik, kurirska služba) ili će Operater isporučiti robu na vlastiti način ili, na temelju sporazuma s kupcem, roba će biti spremna za predaju od strane Operatora. Dostava robe obavlja se predajom Kupcu ili predajom robe ugovornom prijevozniku. Vlasništvo nad robom prelazi na Kupca isporukom robe pod uvjetom da je iznos kupnje naveden u narudžbi u cijelosti uplaćen. Do prijenosa vlasničkih prava s operatora na Kupca, Kupac ima sve dužnosti skrbnika robe i dužan je sigurno skladištiti robu i usluge o svom trošku i označiti ih tako da se mogu prepoznati kao dobra Operatora.
 
 
6. Operater isporuči robu robu Kupcu u najkraćem mogućem roku nakon primitka elektroničkog obrasca za narudžbu unutar rokova isporuke navedenih na web stranici Operatera. Klijent potvrđuje da su navedeni datumi isporuke (rokovi isporuke) samo indikativne prirode. Kupac pristaje produžiti rok isporuke ako to zahtijeva naručena roba ili druge okolnosti. Ako Operater nije u mogućnosti isporučiti svu naručenu robu Kupcu u dogovorenom roku, dužan je što prije obavijestiti Kupca o ovoj situaciji i obavijestiti ga o očekivanom datumu isporuke naručene robe ili predložiti isporuku zamjenske robe. Ako Kupac naruči robu nestandardne veličine ili robe teže od 30 kg, Operater će pojedinačno dogovoriti uvjete plaćanja i isporuke s Kupcem.
 
 
7. Ako robu isporuči ugovorni prijevoznik, Kupac daje operateru pravo da ugovornom prijevozniku dostavi potrebne osobne podatke u svrhu isporuke robe (ime/naziv tvrtke, adresa, telefon).
 
 
8. Nakon primitka robe, Kupac dobiva primitak robe, koji je i dokaz o plaćanju robe u slučaju gotovine na isporuci. Primanje robe ujedno je i narudžba robe u pisanom obliku. Kupac će porezni dokument s kvantifikacijom kupoprodajne cijene i PDV-a dobiti e-mailom najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od isporuke robe.
 
 
9. U slučaju da Kupac ne plati i preuzme naručenu robu izvan situacije oštećenja robe pri isporuci (pošiljku vrati kao neisporučivu bez krivnje operatera, npr.), Operater može zatražiti naknadu štete prouzročene kršenjem obveze koja podliježe ugovornoj kazni. U takvom slučaju ugovorna kazna određuje se na minimalno plaćenu poštarinu i maksimalno 50% od ukupne cijene narudžbe. Kupcu koji nije primio narudžbu bit će poslan e-mail s upitom o informacijama što učiniti s njegovom narudžbom. Za odgovor na ovaj zahtjev, Klijent ima rok od 7 dana od datuma slanja poruke. Ako nalogodavac zatraži ponovnu isporuku takve vraćene pošiljke, Operater dodaje ukupnu naknadu za rukovanje i poštarinu prema važećem cjeniku na ukupnu cijenu pošiljke. Ponovna isporuka takve vraćene pošiljke moguća je samo uz plaćanje unaprijed. Ako Kupac ne odgovori na zahtjev Operatera u navedenom roku, narudžbu će otkazati Operator.
 
 
10. Klijent kao privatna osoba (osoba koja nije pravna osoba) ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka robe u skladu sa zakonom. U takvom slučaju, Kupac će kontaktirati Operatera i poslati mu pisanu obavijest (ne elektroničkim putem) o povlačenju, uz navođenje broja naloga, datuma kupnje i broja računa ili točne adrese za financijsko podmirivanje. Kupljenu robu u izvornom stanju prilikom preuzimanja (uključujući dokumentaciju, pribor itd.), Kupac šalje o svom trošku zajedno s izvornim dokazom o kupnji na adresu Operatera (ali ne gotovinom prilikom dostave). Kupac nema pravo odustati od ugovora ako je robu kupio i preuzeo osobno od Operatera. Dobavljač se obvezuje da će vratiti Kupcu plaćenu cijenu za relevantnu robu u roku od 15 kalendarskih dana od dana primitka vraćene robe na isti način kao što je korišteno u plaćanju robe, osim ako Kupac ne zatraži drugačije. Ako je vraćena roba oštećena, korištena, istrošena ili nekompletna, Operator može vratiti Kupcu kupoprodajnu cijenu umanjenu za vrijednost oštećenja ili istrošenosti dotične robe u iznosu od min. 1% od ukupne cijene robe.
 
 

11. Kupac ne može odustati od ugovora o pružanju usluge, ako je usluga započela obavljati uz suglasnost Kupca prije isteka roka za povlačenje, niti se može povući od prodaje robe napravljene prema kupcu, za robu koja se zbog svojih svojstava ne može vratiti (npr. iz higijenskih razloga) ili za robu koja je brzo pokvarljiva. 

 

12. Operater zadržava pravo promjene cijena. Cijena vrijedi kao što je navedeno u e-poruci s potvrdom narudžbe. U cijenu nije uključeno savjetovanje, prijevoz ili bilo koji drugi troškovi, osim ako su navedeni u opisu proizvoda. Cijena robe se utvrđuje prema važećem cjeniku. Snižene cijene robe jasno su označene simbolima (kao što su "trgovina" ili "prodaja"). Snižene cijene vrijede dok se zalihe ne rasprodaju ili tijekom trajanja diskontirane cijene.
 
 
13. U slučaju da se Kupac trenutno nalazi ili živi u inozemstvu, Operater će pojedinačno dogovoriti uvjete plaćanja i isporuke s Kupcem. U slučaju naloga za dostavu u Hrvatsku, Kupac plaća cijenu robe i prijevoza kurirskom službom u konverziji HRK prema trenutnom tečaju Nacionalne banke Slovačke (www.nbs.sk).
 

14. Uvjeti garancije uređeni su postupkom prigovora.

 

15. Operater neće biti odgovoran za kašnjenje s odgođenom robom prouzrokovanim od strane isporučitelja (pošta, kurir) ili za davanje neispravne adrese Kupca. Kupac je dužan temeljno pregledati robu po primitku od dobavljača i svojim potpisom potvrditi primitak robe po primitku robe. Ako je pošiljka vidno oštećena ili uništena, Kupac je dužan odmah kontaktirati operatera bez primanja pošiljke. U takvim slučajevima, pritužba zbog mogućeg neisporučivanja robe zbog isporuke ili oštećenja na robu uzrokovanoj dostavnom službom podnosi se izravno dostavnoj službi. Potraživanja mehaničkih oštećenja robe prouzročenih prijevozom, čije prihvaćanje bez oštećenja koje je Kupac potvrdio dostavljaču, operator neće prihvatiti kao opravdano, a ispunjenje takvog zahtjeva Kupcu neće biti dostavljeno.
 
 
16. Sve zaprimljene elektroničke narudžbe robe smatraju se prijedlogom za zaključenje ugovora o kupnji i ne smatraju se obvezujućim. Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku prije otpremanja robe e-mailom ili telefonom. Operator ima pravo otkazati narudžbu u slučaju neistraživanja robe zbog više sile, zbog prestanka njene proizvodnje, zbog njene rasprodaje ili zbog nemogućnosti isporuke po cijeni navedenoj u e-trgovini. Operator je dužan osigurati mogućnost isporuke zamjenske robe. Kupac ima pravo odbiti mogućnost isporuke zamjenske robe i odustati od narudžbe navedene robe. U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene ili njenog dijela, nakon otkazivanja narudžbe, sredstva će se Kupcu vratiti u roku od 15 kalendarskih dana na isti način kao i za plaćanje robe, osim ako Kupac ne zatraži drugačije.
 
17. Nakon slanja narudžbe ili registracije, Kupac može primati izvješća o ponudama robe, događajima i uslugama prodavatelja. Kupac može povući slanje u bilo kojem trenutku putem veze u e-mailovima koji će mu biti dostavljeni.
 
18. Klijent i Operator složili su se da u cijelosti priznaju elektronički oblik komunikacije, posebno putem elektroničke pošte i internetske mreže, kao valjan i obvezujući za obje ugovorne strane. Elektronski oblik komunikacije nije prihvatljiv u slučaju odustajanja od ugovora o kupnji.
 
 
19. Slanjem naloga Klijent potvrđuje da je pročitao ove UUP i da se u potpunosti slaže s njima. Bez obzira na ostale odredbe ovih UUP-a, Operator neće biti odgovoran Klijentu za izgubljenu dobit, gubitak mogućnosti ili bilo koji drugi posredni ili posljedični gubitak zbog nemara, kršenja kupoprodajnog ugovora ili nastalog na bilo koji drugi način. Ukoliko se bilo koja od odredaba ovih UUP-a nevidljivo ili neprovedivo, u cijelosti ili djelomično, za nadležna tijela Slovačke Republike, na valjanost i primjenjivost ostalih odredbi UUP-a i na ostale dijelove relevantne odredbe UUP-a ostaju netaknuti.
 
20. Opći uvjeti poslovanja vrijede kako je navedeno na web stranici Operatora na dan slanja elektroničkog obrasca za narudžbu, osim ako se obje stranke izričito ne dogovore drugačije.
 
21. Pristup plaćanja FONDY /prijevod riječi FONDOVI/ jednostavan je i siguran način plaćanja putem Interneta. Vrata plaćanja Fonda nadgleda Nacionalna banka/Broj autorizacije FCA UK, br. 900.705 /. Nakon što odaberete opciju plaćanja, bit ćete preusmjereni na stranicu banke. Prilikom plaćanja karticom morate unijeti podatke o kreditnoj kartici. Vaša uplata bit će knjižena u nekoliko minuta. Ovo je način plaćanja putem kreditne kartice putem interneta ili brzim internetskim bankovnim prijenosom. Ovaj način plaćanja je besplatan.
Više informacija možete pronaći na našoj web stranici: https://fondy.eu/sk-sk/
Ne ustručavajte se kontaktirati nas: slovakia@fondy.eu
 
Operator zadržava pravo promjene ovih UUP-a. Obveza pismeno obavijestiti UUP ispunjava se stavljanjem na web stranicu trgovine.
 
Ovi UUP vrijede od 01.01.2019 i u potpunosti zamjenjuju prethodni UUP. Operator zadržava pravo promjene UUP-a bez prethodne najave.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potpuna (desktop) verzija